Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen heeft de Europese Unie in 1992 een richtlijn goedgekeurd waarin de minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften werden opgenomen die van toepassing zijn op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Deze voorschriften werden opgenomen in de Belgische wetgeving door het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en zijn van kracht sinds 1 mei 2001. Ze leggen de verplichting vast om coördinatoren aan te duiden voor bouw-, onderhouds- of herstellingswerven van bouwwerken.

De aanstelling van een coördinator-ontwerp en een coördinator-verwezenlijking is verplicht.

De beide coördinatoren hebben als taak advies te geven over de preventiemaatregelen die moeten genomen worden om bij de bouw van een nieuwe woning of bij het onderhoud of de eventuele herstellingen van een bestaande woning, de werken op een veilige en gezonde manier te kunnen uitvoeren. De coördinator-ontwerp komt tussen bij het uitwerken van de plannen en beschrijvingen in het veiligheids- en gezondheidsplan. De coördinator-verwezenlijking komt tussen bij de uitvoering van de werken. Na beëindiging van de werken moet de opdrachtgever het “postinterventiedossier” ontvangen; dit dossier is een informatie- en instructieboek voor latere werken.

Cat Architectuur is actief als veiligheidscoördinator Niveau A voor zowel particuliere werven als werken op hoogte in de telecomsector.