Energieprestatieregelgeving

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn stilaan maatschappelijk ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over "Energieprestatie en Binnenklimaat", afgekort EPB.

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

(Ver-)bouwen volgens de eisen is één zaak. U moet ook de procedure volgen: op tijd een verslaggever aanstellen, een startverklaring en een EPB-aangifte indienen.

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden hieromtrent kan u vinden op http://www.energiesparen.be/epb/wiedoetwat

Energiezuinig bouwen heeft voordelen voor het milieu en voor u:

Cat Architectuur streeft ernaar van bij het ontwerp reeds rekening te houden met uw budget en met het beste rendement van uw investeringen. Wij trachten u hierover zo goed mogelijk te informeren zodat u later geen spijt hebt van de genomen beslissingen.

Certificaten

Het opstellen van engergieprestatiecertificaten (EPC) voor verhuur/verkoop van gebouwen is verplicht. Wij maken ter plaatse met u een afspraak om een zo correct mogelijk certificaat op te stellen.