De rol van de architect is niet beperkt tot het tekenen van bouwplannen en controleren van uitgevoerd werk maar omvat ook praktische begeleiding doorheen het bouwproces.

Vandaar het belang uw architect reeds te betrekken bij de aankoop van uw bouwgrond of te renoveren pand.

Cat Architectuur is maakt een eerste voorstel met ruwe kostenraming alvorens u uw bod doet. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Ook als u uw pand wilt te koop stellen, maken wij een voorstelling van de mogelijkheden en de daarbij horende kosten.